16 juin 2024
Audios en PidginEN

Audios en PidginEN

Na weti bi special status
how dem di finance Region
Region na weti
Na who go bi di big man for Region
weti bi Regional council
X